State Government Securities
 
Security Code:
Security Name:
Coupon Rate:
Security CodeSecurity NameCoupon RateIssue DateMaturity Date
4129688.15 % HARYANA SDL 20258.1513/11/201513/11/2025
4129698.17 % HIMACHAL PRADESH 20258.1713/11/201513/11/2025
4129708.17 % JHARKHAND SDL 20258.1713/11/201513/11/2025
4129718.16 % KERALA SDL 20258.1613/11/201513/11/2025
4129728.14 % KARNATAK SDL 2025 8.1413/11/201513/11/2025
4129738.12 % MAHARASHTRA SDL 20258.1213/11/201513/11/2025
4129748.10 % MANIPUR SDL 20258.113/11/201513/11/2025
4129758.10 % MEGHALAYA SDL 20258.113/11/201513/11/2025
4129768.15 % MADHYA PRADESH SDL 20258.1513/11/201513/11/2025
4129778.14 % PUNJAB SDL 20258.1413/11/201513/11/2025
4129788.14 % RAJASTHAN SDL 20258.1413/11/201513/11/2025
4129798.17 % SIKKIM 20258.1713/11/201513/11/2025
4129808.18 % TELANGANA SDL 20258.1813/11/201513/11/2025
4129818.15 % TAMIL NADU SDL 20258.1513/11/201513/11/2025
4129828.11 % TRIPURA 20258.1113/11/201513/11/2025
4129838.15 % UTTAR PRADESH SDL 20258.1513/11/201513/11/2025
4129848.15 % WEST BENGAL SDL 20258.1513/11/201513/11/2025
4129858.15 % MAHARASHTRA SDL 20258.1526/11/201526/11/2025
4129868.19 % CHATTISGARH SDL 20258.1926/11/201526/11/2025
4129878.15 % GUJARAT SDL 20258.1526/11/201526/11/2025
4129888.17 % JHARKHAND SDL 20258.1726/11/201526/11/2025
4129898.17 % JAMMU KASHMIR SDL 20258.1726/11/201526/11/2025
4129908.17 % KERALA SDL 20258.1726/11/201526/11/2025
4129918.16 % KARNATAK SDL 2025 8.1626/11/201526/11/2025
4129928.21 % HARYANA UDAY Bond 2026 8.2131/03/201631/03/2026